Contributie

De contributie voor 2021-2022 is vastgesteld op € 75,00 voor het lidmaatschap van junior leden.

Het rekeningnummer van de schaakvereniging is: Regiobank NL59RBRB0929 0588 60

Junior leden, zijn leden met een geboortedatum na 31-08-2001

Gereduceerde contributies junioren gelden voor:

  • Dubbelleden, waarvoor de contributie op € 50,00 is vastgesteld; dus leden, die bij een andere schaakvereniging als hoofdlid staan ingeschreven.

Het lidmaatschap wordt voor het gehele seizoen 2021-2022 aangegaan.

Dit geldt ook voor de afdracht die SV Krimpen voor U moet doen aan de KNSB-RSB.