Contributie

De contributie voor 2020-2021 is vastgesteld op € 72,50 voor het lidmaatschap van junior leden.

Het rekeningnummer van de schaakvereniging is: Regiobank NL59RBRB0929 0588 60

Junior leden, zijn leden met een geboortedatum na 31-08-2000

Gereduceerde contributies gelden voor:

  • Gezinsleden, waarvoor € 5,- korting wordt toegepast op de contributie indien op hetzelfde adres al 1 lid staat geregistreerd;
  • Non-actief leden, waarvoor de contributie op € 50,00 is vastgesteld; dit betreft leden die het hele seizoen niet deelnemen aan de Huishoudelijke Competitie;
  • Dubbelleden, waarvoor de contributie op € 50,00 is vastgesteld; dus leden, die bij een andere schaakvereniging als hoofdlid staan ingeschreven.

Het lidmaatschap wordt voor het gehele seizoen 2020-2021 aangegaan.

Dit geldt ook voor de afdracht die SV Krimpen voor U moet doen aan de KNSB-RSB.