Informatie

Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel.

Jeugdafdeling.

Clubavond: Maandagavond, aanvang 18.30 uur, einde 19.45 uur.

Clublokaal: Bowling & Partycentrum Krimpenhof, Waardzicht 1, 2922 HM Krimpen aan den IJssel, telefoon 0180 514 701.

Doelgroep: In schaken geïnteresseerde kinderen en jongeren uit Krimpen aan den IJssel en omstreken in de leeftijd van circa 5 tot 15 jaar. Kennis van de spelregels is handig maar niet strikt noodzakelijk.

Activiteiten op de clubavond

Tijdens het schaakseizoen vinden er verschillende schaakactiviteiten plaats op de clubavonden. Naast de schaaktrainingen worden er verschillende schaakcompetities gehouden. De najaar- en voorjaarcompetities zijn de competities met het reguliere schaak (duur 15 minuten per persoon per partij). Daarnaast is er een snel-schaakcompetitie (duur 5 minuten per persoon per partij). Eind november, begin december is er het Sint Nicolaas toernooi waarbij leuke prijzen in natura zijn te verdienen. Ook vindt er een schaaksimultaan plaats waarbij één van de schaaktrainers het tegelijkertijd opneemt tegen de groep jeugdschakers. Indien de agenda het toelaat wordt er een doorgeefschaakcompetitie gehouden tussen teams, bestaande uit tweetallen. Voor de verschillende competities zijn mooie prijzen te verdienen.

Sfeer binnen de jeugdafdeling

De jeugdleiding vindt het heel belangrijk dat de jeugdleden plezier hebben in het schaken en op de schaakclub. Ieder jeugdlid, met welk schaakniveau dan ook, mag er zijn.

Schaken is een denksport waarbij concentratie heel belangrijk is en daarom wordt gestreefd naar rust op de clubavond, zonder dat het een saaie boel wordt. Om deze reden worden de trainingsgroepjes over de speelzaal verdeeld, wordt tussen de schaakborden met spelende kinderen ruimte gecreëerd en wordt van de jeugdspelers verwacht dat zij rustig zijn en dat zij zich niet bemoeien met andermans partijen.

Succesvol

Tijdens de lange bestaansgeschiedenis van SV Krimpen aan den IJssel is de jeugdafdeling zeer succesvol geweest. Vele malen hebben individuele jeugdspelers op externe toernooien en regionale kampioenschappen eremetaal veroverd. Zelfs zijn er jeugdspelers die Nederlands Kampioen zijn geworden. Ook jeugdteams hebben op externe toernooien en regionale kampioenschappen ereplaatsen in de wacht gesleept. Het huidige 1e team van de senioren van SV Krimpen aan den IJssel bestaat voor een omvangrijk deel uit voormalige jeugdspelers van de jeugdafdeling.

Lidmaatschap

Elk jeugdlid van SV Krimpen aan den IJssel is ook lid van de Rotterdam Schaak Bond RSB en de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond KNSB en daarmee speelgerechtigd binnen deze schaakbonden.

Stappenwerkboek

Elk jeugdlid krijgt bij aanvang van het lidmaatschap een werkboek met schaakoefeningen, afgestemd op het schaakniveau.

Schaakmagazine

Elk jeugdlid ontvangt zes maal per jaar het informatieve blad Schaakmagazine van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond dat boordevol staat met allerlei informatie over schaken, waaronder uiteraard het jeugdschaak.

Doorgroei

Elke jeugdspeler kan van de jeugdafdeling moeiteloos doorgroeien naar de senioren van SV Krimpen aan den IJssel. Ook bij de senioren kan worden deelgenomen aan de interne- en externe competities.